Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Dec 17, 2017

Premiäravsnittet spelas in på väg till Fäviken i Jämtland. Johan berättar om sitt nya liv som husägare och Andreas berättar om när han fick en hyrbil med sommardäck. 

Maila gärna oss på andreasochjohan@gmail.com