Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Mar 6, 2018

Veckans avsnitt spelas in i provköket i Uppsala och handlar allt ifrån rollspel till lägenhetsköp till Gran Canaria. Trevlig lyssning!

Maila oss gärna till andreasochjohan@gmail.com