Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


May 23, 2018

Avsnittet innan Monacoresan handlar såklart en del om den. Vi pratar också GDPR och läser ur Matgeeks Flashbacktråd.

Maila oss gärna till andreasochjohan@gmail.com