Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Aug 23, 2018

Veckans avsnitt spelas in på United Screens kontor i Stockholm. Andreas visar upp sina skills i att balansera en rullstol på två hjul och Johan berättar om sin tysklandsresa. Mycket nöje :)

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com