Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Sep 27, 2018

Andreas har valt fest istället för träning och Johan har besökt ett panikrum. Johan lär oss vilket som är världens hårdaste livsmedel och Andreas har ett nytt favoritspel. Allt detta och mycket mer i veckans avsnitt av Struntprat med Andreas och Johan!

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg