Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Oct 25, 2018

Veckans avsnitt spelas in under vår bilresa på väg till Kolektivet lite norr om Pajala. Vi pratar en hel del om vår Norrlandsresa hittills men går också in på viktiga ämnen såsom förpackningsdesign och att packa en bil på bästa möjliga sätt. Som sagt, avsnittet är inspelat i en bil så ursäkta det lite kassa ljudet.

Maila oss gärna: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss även på Instagram: @deasvensson @johanhedberg