Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Nov 26, 2018

Vi stör oss på folk som säger A men inte B på Facebook och så ger vi lite filmtips.

Maila oss gärna: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss även på Instagram: @deasvensson @johanhedberg