Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Apr 18, 2019

Vi pratar bland annat om Johans märkliga resa upp till Sälen, Jureskogs billigaste kött och att Johan lätt skulle kunna vara en karaktär i en av Sällskapsresanfilmerna.

 

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg