Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Sep 6, 2019

Vi pratar brexit, fisksås på kyckling och planeringsdagar på dagis.

 

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg