Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Jan 8, 2018

Avsnitt 5 handlar om vett och etikett i köer, olika sätt att tacka på och semlor. Vi ägnar också större delen av avsnittet åt att prata om dieter efter ett önskemål från en lyssnare. Mycket glädje!

Maila gärna oss på andreasochjohan@gmail.com