Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Jan 12, 2019

Efter en lång vila är vi nu tillbaka för att stanna! Poddåret 2019 inleds med en liten titt på dom nya lagarna, Johan går igenom sina försäkringar och Andreas ska välja vilken premiär han ska gå på. 

Lyssna på JUNGs nya singel: https://goo.gl/j97Bwh 

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg