Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


Jan 18, 2019

Andreas får reda på att han har vattnat ett lik och Johan berättar om sin narkos och morfinupplevelse. 

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg