Preview Mode Links will not work in preview mode

Struntprat med Andreas & Johan


May 3, 2019

Vi pratar om vår resa med Janne Blomqvist till England, hur en bil kan spegla ens personlighet och så berättar Johan allt om fiskbullar. 

 

Maila oss: andreasochjohan@gmail.com

Följ oss på Instagram: @deasvensson @johanhedberg